Παροχέας

×

Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.

Θηβαϊδος 20
145 64 – Ν. Κηφισιά
Τηλ.: (+30) 210 6296500
Α.Φ.Μ.: 094104612
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
e-mail Εξυπηρέτησης Πελατών: crm_mbh@daimler.com

Ιωάννης Καλλίγερος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Joachim Wolf, Νίκος Πρέζας, Αντώνιος Ευαγγελούλης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.